Horoscop știri

Află care este zodia ta în vechiul horoscop mioritic

Dintr-atâtea horoscoape şi predicţii astrale menite să ne cunoaştem mai bine şi să ne explice motivele bucuriilor şi relelor din viaţă după voia stelelor, iată că a venit şi rândul unui zodiac neaoş, de pe vremea bunicii.

Ca să înţelegi mai bine despre ce este vorba, chiar dacă, în esenţă, acest tip de zodiac nu diferă prea mult de celelalte cu care te-ai obişnuit deja, ai de urmat o schemă foarte simplă pentru a afla semnul sub care te-ai născut. Nu ai de făcut decât să alegi luna ta de naştere şi să citeşti caracteristicile zodiei care-i corespund.

 • Gerar (ianuarie) – Ţapul
 • Făurar (februarie) – Udătorul
 • Mărţişor (martie) – Peştii
 • Prier (aprilie) – Berbecul
 • Florar (mai) – Taurul
 • Cireşar (iunie) – Gemenii
 • Cuptor (iulie) – Cancerul
 • Gustar (august) – Leul
 • Răpciune (septembrie) – Fecioara
 • Brumărel (octombrie) – Cumpăna
 • Brumar (noiembrie) – Scorpia
 • Undrea (decembrie) – Arcaşul

Zodia Ţapului

Se spune despre cei născuţi sub acest semn că sunt dulci la vorbă, rumeni în obraji şi cu faţa alungită. Strămoşii noştri îi descriau cam aşa: “frumos la căutătură, muncitor, viclean, lacom, tăcut, iubitor de avuţie, mânios, sărăcăcios, foarte păzitor de taină”. Cât despre fizic, Ţapul ţine mereu privirea în pământ, are nasul lat şi cărnos, este înalt şi se îmbolăveşte uşor. Are un semn pe piept, pe obraz sau la genunchi. Promite multe, dar nu se ţine de cuvânt. E cam uituc şi caută pricină din orice. În limbaj străvechi, e “de pedepse fricos, plecat la jurăminte, nepăsător, făţarnic, îndemnatic la fapte rele şi nu aşa bun la negustorii după cum vrea să se arate”.

Zodia Udătorului

Cine se naşte în această lună e “minunat la obraz, binepovăţuitor, blând la vorbă şi la trup drept”. Din păcate, Udătorul una spune şi alta face, dar e cuminte, milostiv, credincios şi norocos. Are parte de moşteniri importante şi e un bun chivernisitor, de aceea ajungând foarte bogat. Copilul de parte bărbătească va fi iubitor de învăţături, se va însura tânăr şi abia după 30 de ani va petrece viaţa mai bună. Fetiţa din acest semn va fi veselă, dar trebuie să se ferească de apă. Nu se vor căsători cu bărbatul dintâi.

Zodia Peştilor

Nativul din Peşti “nu va fi nici mare, nici mic, scurt la grumaz, minunat la faţă, frumos la statură, drept, bun”. Ştii că ai de-a face cu un Peşte dacă se îngălbeneşte când se supără, dacă e mândru şi îndrăzneţ şi plecat către învăţătură. Peştii poartă un semn la mână sau la faţă, au buzele cărnoase, sunt voinici şi vicleni. “Pe nimeni nu vor crede, din ţara lor vor călători şi de la străini multă bogăţie vor câştiga.” Copilele acestei zodii vor fi mânioase şi iubitoare de pricini, înşelătoare, iubite de oameni. De bărbatul dintâi se vor despărţi şi se vor însoţi cu un altul mai bun.

Zodia Berbecului

Berbecul este bun, sârguincios, ciudat la făptură, vorbitor de rău asupra altora, nestatornic, îndrăzneţ. De obicei ajunge foarte bogat, dar pe cât de repede dobândeşte cinstea, pe atât de uşor şi-o pierde. Se uneşte cu oameni răi, e arţăgos, gata oricând de ceartă şi de a vorbi de rău pe vecini. Jură lesne pe numele lui Dumnezeu şi al părinţilor, fără a se gândi la consecinţe.

Zodia Taurului

Pruncii născuţi în această zodie „vor fi vrednici a semăna holde şi a chivernisi casa“. Taurul e iubitor de jocuri, bun, îndrăzneţ. Îi place învăţătura. Este înalt, ochi frumoşi, cuvios înaintea oamenilor, deschis la minte. La maturitate se îmbogăţeşte şi se apleacă spre chipul duhovnicesc, spre credinţă. Va căuta să aibă doar vorbe bune, dar nu va mulţumi pe oameni. Iute la fire, pe nimeni nu va asculta ce îl învaţă. Ar dori să fie lăudat de toţi. Când vorbeşte, clipeşte des din ochi. Mânia îi aduce mari pagube. E o zodie bună, căci Taurul va trăi în cinste şi desfătare.

Zodia Gemenilor

Fire nestatornică, dornic de învăţătură şi cu pricepere la toate, Geamănul e un om glumeţ, dar rău la minte. Va face în viaţă multe şi lungi călătorii. În genere e scurt la statură, cu barbă rară şi dinţi lungi, plin de vorbă, curat. Mulţi ajung domni mari, dar cu nărav. Geamănul e ţiitor de minte, biruitor, găseşte uşor comori, dar nu e bogat.

Zodia Cancerului

Priceput în toate şi iubitor de fapte bune, Cancerul e iute la mânie, înţelept, mândru şi îndrăzneţ. Trăieşte mulţumit cu ce are şi va fi mai mult sărac. Va suferi multe boli şi nu va băga în seamă dreptatea. Este tare în mâini, dar nu va scăpa de răni. Se veseleşte mai mult în lucruri slabe, îi place somnul, e credincios şi va trăi mult tot într-o stare şi într-o fire.

Zodia Leului

Frumos şi cărnos, cu ochii mari, iubit de mai marii lui, Leul e bun povăţuitor pentru alţii şi lucrător de multe lucruri bune şi deştept. De mic e aplecat la buna rânduială, la adevăr şi dreptate. Părinţii nu-l iubesc prea mult, dar va fi om vrednic şi va face lucruri spornice. Îi place mult dreptatea, cinstea şi mândria.

Zodia Fecioarei

Omul ce se va naște în zodia Fecioarei are firea nestatornică, cu pricepere la învățături adânci și la toate lucrurile și meșteșugurile, iar mai ales la aritmetică, adică la socoteli cu numere, la lucruri de cancelarie. Cu mult noroc, va fi bun de fire, cinstit și va vorbi minunat. Oamenii străini vor ținea mai mult la dânsul decât ai săi. Va avea dragoste mare la haine scumpe, va ajunge și om mare. Bolile lui vor fi friguri, vărsat, va scuipa mult și va tuși. E om cu nărav și țiitor de minte, drăgălaș peste fire, înclinat spre trebile sufletești și osebit este și norocos.

Zodia Cumpenei

Omul născut în zodia Cumpenei este frumos, curat, iubitor de dreptate, grăitor de adevăr, numai că obiceiurile rele îi pot schimba firea. Milostivă, veselă, cu statură mijlocie şi chip frumos, Cumpăna e când tăcută, când prea vorbăreaţă. Are inima deschisă, dar este sângeroasă şi iute la mânie. Totuşi, „îndată se întoarce şi îi pare rău de vorbele rostite din iuţeala mâniei care îi aduce mare pagubă“. Cumpăna trăieşte în cinste iar oamenii nu prea îndrăznesc a-i face rău pe faţă, dar în spate are mulţi duşmani.

Zodia Scorpiei

Ştii că ai de-a face cu o Scorpie dacă persoana e mânioasă, fără de ruşine, înşelătoare, micinoasă, vorbitoare de rău, nestatornică, vicleană şi iubitoare de arginţi. Mereu pregătită de luptă, roşie la faţă şi cu părul aspru, „în tot ceasul gândeşte de rău să sfătuiască pe alţii şi să clevetească“. Nu se teme de nimeni şi nimic, chiar dacă de boli grave suferă în viaţă. Cu jumătatea trăiesc în ceartă şi ranchiună şi mai bine îi e alături de amant.

Zodia Arcaşului

Cel născut în această zodie are mintea bună, e înţelept, cucernic, credincios, cu frică de cele sfinte, drept, smerit, ruşinos, norocos, sfătuitor bun. Frumos la stat, minunat la obraz, cu ochi negri, Arcaşul are părul neted, trupul drept, e vesel, blând şi chivernisit. Suferă de dureri de cap şi are un semn la piept sau în frunte.

 

 

Sursă foto – libs.com

S-ar putea să-ți mai placă și...